Home » Uitvoering

Uitvoering

 
Doen is uitvoeren

Tijdens de uitvoerings-periode bewaakt Bouw Nederland adviesbureau, de geleverde kwaliteit,
de kosten en de planning/tijdspad van het project.